Uitfasering pensioen in eigen beheer definitief. Wat moet u doen?

dinsdag 28/03/2017

Op 7 maart 2017 zijn de “Wet uitfasering pensioen in eigen beheer” en de aanvulling hierop “Wijziging Wet uitfasering pensioen in eigen beheer” zijn door de eerste kamer aangenomen.”

 

Wat betekent dit voor u?

Nu de wet definitief is, moet u als directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een pensioen in eigen beheer (PEB) kiezen wat u met de opgebouwde pensioenvoorziening gaat doen. Van 2017 tot en met 2019 krijgt u drie keuzemogelijkheden voor de afwikkeling van een opgebouwde pensioenvoorziening in eigen beheer:

  1. het pensioen in eigen beheer bevriezen en handhaven,
  2. het pensioen in eigen beheer afstempelen en afkopen, en
  3. het pensioen in eigen beheer afstempelen en omzetten in een oudedagsverplichting.

U moet als DGA altijd een keuze maken, ongeacht of de opbouw al gestopt is en of u al dan niet al met pensioen bent.

 

Voor wanneer moet alles geregeld zijn?

Indien u nog steeds pensioen in eigen beheer opbouwt, dan moet u de opbouw in ieder geval vóór 1 juli 2017 stopzetten. Dit is een relatief simpel besluit, wat wel formeel vastgelegd dient te worden.

Voor de keuze van de drie genoemde varianten heb je nog tot 2019 de tijd maar gezien de complexiteit van het vraagstuk (en het aflopende fiscale voordeel) is het meer dan raadzaam om dit in 2017 geregeld te hebben.”

 

Hoofdlijn van het wijzigingswetsvoorstel

Bij het oorspronkelijke wetsvoorstel Wet uitfasering PEB was er onduidelijkheid over de aftrek van (toekomstige) indexatielasten, wat de overheid mogelijk veel belastinggeld zou kunnen kosten, dit is in het wijzigingswetsvoorstel gecorrigeerd.

 

Complexe keuze

Het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer stelt u als dga voor een complexe keuze. Gaat u voor afkoop van uw pensioen, omzetting in een ODV of het premievrij in eigen beheer houden van uw pensioen?

Het ene scenario leidt misschien tot de laagste belastingheffing, maar er zijn veel meer factoren die van belang zijn om een verantwoorde keus te maken, om er maar een paar te noemen:

  • De beschikbare liquiditeiten in uw onderneming
  • De solvabiliteitseisen / financieringsvoorwaarden van uw bankier
  • Uw privé situatie, hoe zit u vermogen in elkaar, woonhuis / beleggingen / waarde onderneming
  • Hoe bent u getrouwd, en zo ja wel of niet onder huwelijkse voorwaarden
  • Heeft u wel of geen kinderen en wilt u tijdens leven wel of geen vermogensoverdracht welke andere vermogenscomponenten heeft u of kunnen worden verwacht (huis / opbrengst verkoop onderneming / erfenissen) uw bank

Voor een zorgvuldig afgewogen keuze zijn dus verschillende, persoonlijke factoren en overwegingen van belang. Zo kan het zijn dat u niet kiest voor een zo laag mogelijke belastingheffing maar voor een scenario waarbij uw middelen eerder ter beschikking komen of een variant welke het meest gunstig is voor uw partner of uw erfgenamen.

 

Belang van partner

Bij afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting is goedkeuring door de partner (en soms ook ex-partner) wettelijk verplicht. De echtgenoot van de DGA die instemt met afkoop of omzetting verliest immers het vooruitzicht op pensioenverdeling bij een eventuele echtscheiding. De belangen van de partner dienen zorgvuldig in kaart te worden gebracht alvorens goedkeuring kan worden gevraagd.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor