Uitbreiding minimumloon vanaf 1 januari 2018

vrijdag 03/11/2017

Vanaf 1 januari 2018 gaat het wettelijk minimumloon dat voor werknemers geldt ook gelden voor elke overeenkomst tegen beloning. Check als werkgever tijdig de arbeidscontracten van jouw werknemers.

Vanaf 1 januari 2018 moeten opdrachtnemers die op basis van een overeenkomst tegen beloning werken minstens het minimumloon verdienen. Hierbij kan het gaan om een overeenkomst van opdracht als een andere overeenkomst tegen beloning, zoals een aanneem¬overeenkomst. Zelfstandige ondernemers zijn hiervan uitgezonderd, omdat zelfstandige ondernemers (mensen die werken op basis van deze overeenkomst in de zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf) een bijzondere positie hebben op de arbeidsmarkt. Ook voor gastouders die in eigen huis kinderen opvangen geldt het minimumloon niet.

Check daarom de huidige overeenkomsten van jouw werknemers en stel vast dat de uitbetaling minimaal gelijk is aan de het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het minimumloon. Daarvoor is het noodzakelijk dat je de gewerkte uren van werknemers en de uitbetaling van de beloning registreert. Uit de administratie moet namelijk blijken dat jij jouw opdrachtnemers gemiddeld minstens het minimumloon betaalt voor het aantal uren dat zij werken aan een opdracht. Let op dat je ook vakantiebijslag (8% over het loon) dient te betalen.

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waartoe je behoort. Werkt jouw opdrachtnemer niet de volledige werkweek bij jou? Dan geldt het minimumloon, maar de beloning hangt af van hoeveel uur jouw opdrachtnemer per week werkt.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.