U overweegt een huis te kopen?

donderdag 11/10/2018

De huizenmarkt is in beweging. Hier komt het één en ander bij kijken, met name het verkrijgen van een hypotheek. Waar dient u rekening mee te houden? Is de hypotheekrente nog aftrekbaar?

Bij een bod uitbrengen van een woning is van belang om te weten wat de woningwaarde is. Vanaf 2018 kunt u namelijk een hypotheek krijgen met maximaal 100% van de woningwaarde. Het overige deel zou u zelf moeten inleggen. Denk hierbij ook aan het bedrag aan ‘kosten koper’. Echter, een uitzondering is bij verschillende hypotheekverstrekkers om energiebesparende maatregelen mee te financieren in de hypotheek. Dan kunt u tot maximaal 106% van de waarde van de woning lenen.

Verder is van belang om te weten of de hypotheekrente in aftrek meegenomen mag worden in de aangifte inkomstenbelasting. Voor hypotheken afgesloten sinds 2013 geldt de renteaftrek alleen nog als de lening periodiek en binnen 30 jaar wordt afgelost. Daarnaast is de hypotheekrente alleen aftrekbaar wanneer deze gebruikt wordt voor een aankoop van een woning en/of verbouwing hiervan. De volgende hypotheekvormen komen hiervoor in aanmerking:

Annuïteit hypotheek

Uw bruto maandlast blijft gelijk, terwijl uw netto maandlast toeneemt. Dit komt doordat het belastingvoordeel kleiner wordt, doordat u in het begin minder aflost dan aan het eind.

Lineaire hypotheek

In het begin een hogere maandlast dan aan het eind van de looptijd. Dit komt doordat u gelijkmatig aflost, waardoor uw betaalde rente lager wordt.

Bestaande hypotheek

Had u al een andere koopwoning en wilt u verhuizen, bepaalde hypotheekverstrekkers bieden de mogelijkheid om uw hypotheek mee te nemen. Dit is met name aantrekkelijk als u voor langere tijd een laag rentepercentage heeft afgesproken of vanwege de hypotheekvorm, zoals een (bank)spaarhypotheek.

Eigen B.V.

Echter, u kunt ook onder bepaalde voorwaarden een hypotheek verkrijgen via uw eigen B.V. U dient dan uiteraard genoeg liquide middelen binnen uw B.V. te hebben, om dit aan uzelf te kunnen verstrekken. Verder dient u dan een hypotheekovereenkomst op te laten stellen, met daarin de looptijd en de hypotheekrente. Deze hypotheekrente is gewoon fiscaal aftrekbaar, als u de daadwerkelijke hypotheekrente en aflossingsverplichting ook daadwerkelijk overmaakt. Bij het opstellen van een hypotheekovereenkomst met uw eigen B.V. en meer informatie hierover kunnen wij u helpen.

Verkoop ‘oude’ woning

Verkoopt u uw huis met verlies, dan heeft u geen recht meer op aftrek van de rente als u een restschuld houdt.

Verkoopt u uw huis met overwaarde, dan moet u als u binnen 3 jaar weer een nieuwe woning koopt, de overwaarde die vrijkomt bij de verkoop van de oude woning weer investeren. Doet u dat niet en gaat u een lening aan ter grootte van de aankoopprijs van de nieuwe woning, dan heeft u geen recht op renteaftrek over het lening bedrag ter grootte van die overwaarde.

Staat de ‘oude’ woning nog te koop en/of verblijft u nog niet in de nieuwe woning dan heeft u nog 3 jaar recht op hypotheekrenteaftrek van uw ‘oude woning’, op moment van aankoop van de nieuwe woning.

Let wel op, de plannen zijn er om de hypotheekrenteaftrek in stapjes af te bouwen van in 2018 geldende 49,5% naar 2023 ongeveer 37%.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.