Transitievergoeding valt onder groene tabel

donderdag 20/08/2015

Met ingang van 1 juli 2015 bent u verplicht om aan vertrekkende werknemers altijd een transitievergoeding te betalen als ze minimaal twee jaar in dienst zijn geweest en het initiatief van beëindiging of niet verlengen van de arbeidsovereenkomst genomen is door uw onderneming. Bij de verloning van deze transitievergoeding dient u hierop de groene tabel voor bijzondere beloningen toe te passen.

De transitievergoeding vormt een onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid en komt ter vervanging van de vroegere ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule die vóór 1 juli 2015 vaak aan een werknemer werd toegekend.

In de loonadministratie moet u de transitievergoeding dan ook op dezelfde manier behandelen als de oude ontslagvergoeding. Het gaat namelijk om incidenteel (dus tabel bijzondere beloningen) loon uit vroegere dienstbetrekking (dus de groene tabel).

Voor de keuze van de tabel doet het er niet toe op welk moment u de transitievergoeding uitbetaalt. Ook als de werknemer op het moment van uitkeren nog bij uw onderneming in dienst is, moet u de groene tabel voor bijzondere beloningen gebruiken.

Meer informatie omtrent de transitievergoeding en de Wet Werk en Zekerheid in het algemeen vindt u op onze themapagina.