Top 10 tips voor zzp’ers

donderdag 26/11/2015

Met deze tips kunnen zelfstandigen zonder personeel optimaal voordeel behalen. Helder en eenvoudig en voor bijna elke zzp’er van toepassing. Laat geen onnodig geld liggen.

1 Profiteer maximaal van de fiscale voordelen

Als zzp’er kunt u IB-ondernemer zijn, resultaat uit overige werkzaamheden genieten ofwel fictief in loondienst zijn. Als u fiscaal wordt aangemerkt als ondernemer heeft u om te beginnen recht op een winstvrijstelling van 14%. De fiscale status hangt af van de winstgevendheid, de zelfstandigheid, de investeringen, de omvang in tijd en geld, het aantal klanten, het ondernemersrisico en de mate van aansprakelijkheid. Vergeet ook niet uw uren goed bij te houden. Indien u kunt aantonen dat u meer dan 1.225 uren per jaar werkt dan krijgt u als ondernemer extra aftrekfaciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. De uren voor acquisitie, scholing voor vakkennis en het bijhouden van de administratie tellen mee.

2 Middelen

Wisselen uw inkomsten sterk van jaar tot jaar, dan kan middelen een extra belastingteruggaaf opleveren.

3 Vergeet de BTW niet

Als u zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent moet u belasting over de toegevoegde waarde betalen. U brengt u klanten de BTW in rekening die u vervolgens aan de fiscus afdraagt. De BTW die uw leveranciers aan u in rekening brengen mag u van dat bedrag aftrekken. Het is belangrijk dat de facturen aan de wettelijke eisen voldoen. Blijft jaarlijks een te betalen bedrag van 1.883 of minder over dan komt u in aanmerking voor de kleine-ondernemersregeling waardoor u minder of misschien wel helemaal geen BTW hoeft te betalen. 

4 Beperk de kosten

Ondernemers worden na inschrijving bij de Kamer van Koophandel belaagd met aanbiedingen over Cloud diensten, drukwerk enzovoorts onder het mom: het is allemaal aftrekbaar. Focus liever op het binnenhalen van omzet en houd de kosten laag. Open een aparte zakelijke rekening en gebruik die niet voor privé-uitgaven. Bovendien vergeet u hierdoor geen zakelijke kosten af te trekken en blijft het zakelijke vermogen automatisch buiten de belastingheffing in box 3.

5 Betaal meewerkende kinderen

Hebben uw minderjarige kinderen meegewerkt in de zaak en hebben ze daarvoor niets gekregen, geef ze een zakelijke beloning. Voor u is het volledig aftrekbaar en voor uw kinderen is het onbelast zolang hun totaalinkomen niet meer bedraagt dan circa 6.350 euro, wel moeten uw kinderen 6,95 % inkomensafhankelijke bijdrage ZVW betalen.

6 Zorg voor een juiste voorlopige aanslag

De valkuil voor starters is dat pas achteraf de inkomstenbelasting met de fiscus wordt afgerekend. Leg daarvoor geld opzij.  U voorkomt dit probleem door zo snel mogelijk na aanvang van de onderneming via een voorlopige aanslag maandelijks belasting te gaan betalen. En laat deze aanslag goed aansluiten bij de te verwachte winst.

7 Schat het arbeidsongeschiktheidsrisico goed in

Als zzp’er moet u zelf zorgen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen inkomensderving door arbeidsongeschiktheid. Dit is een kostbare verzekering maar wel aftrekbaar. Sluit alleen een verzekering af die uitkeert als het echt nodig is. Vergelijk meerder offertes en vooral de voorwaarden goed. Verzekeringen die pas uitkeren bij een arbeidsongeschiktheid van 80% of meer zijn niet aantrekkelijk omdat de kans de je voor 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard niet erg groot is.

8 Overweeg een man-vrouwfirma

Wanneer u uw onderneming drijft en uw fiscaal partner werkt mee in de onderneming kan het zinvol zijn een man-vrouwfirma op te richten. Hierdoor kan de behaalde winst worden verdeeld tussen de fiscale partners. Hierdoor is een tariefvoordeel te behalen omdat een deel van de winst wordt belast bij de partner tegen een lager tarief.

9 Bouw pensioen op

Als u zeker weet dat uw onderneming in de toekomst een flink bedrag zal opbrengen, is sparen voor pensioen wellicht niet nodig. Banksparen is een fiscaal vriendelijke manier om pensioenkapitaal te vergaren. De inkomensafhankelijke inleg is tot een zeker maximum fiscaal aftrekbaar en het kapitaal zit niet in box 3, waardoor er jaarlijks geen belasting over geheven wordt. Tot 100.000 euro valt het bankspaarsaldo onder het depositogarantiestelsel.

10 Passeer de bank

De familiebanklening kan ook voor ondernemers interessant zijn. Krijgen uw ouders bij de bank amper 1% rente op hun spaargeld dan kunnen ze met een lening aan u een hogere rente krijgen. De lening moet een zakelijk karakter hebben en de rente op de lening moet vergelijkbaar zijn met de banktarieven voor vergelijkbare leningen. De rente is aftrekbaar bij u en onbelast bij uw ouders. Uw ouders kunnen eventueel een gedeelte van de ontvangen rente belastingvrij terugschenken, in 2015 5.277 euro.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel kunt u uiteraard contact met ons opnemen.