Toch kortere loondoorbetaling voor kleinbedrijf

donderdag 08/10/2015

De loondoorbetalingsverplichting voor zieke werknemers wordt mogelijk voor ondernemingen met tien of minder werknemers teruggebracht naar één jaar. Het tweede jaar van de loondoorbetaling wordt collectief verzekerd, waarvoor u als werkgever een sectorale premie gaat betalen. De wijziging gaat waarschijnlijk niet in vóór 2017.

De loondoorbetalingsverplichting zou ongewijzigd blijven, maar het lijkt erop dat de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers toch op de schop wordt genomen. Deze verplichting geeft een groot risico voor het aannemen van werknemers door kleine ondernemingen.

Collectieve verzekering in tweede jaar

Volgens een voorstel moet er een vrijwillige regeling komen waarbij kleine werkgevers het eerste jaar zelf het loon doorbetalen en het tweede jaar door UWV laten betalen. Voor deze collectieve verzekering betalen werkgevers met minder dan tien maal de gemiddelde loonsom dan wel een sectorale premie. Vervolgens zou het UWV dan ook de re-integratieverplichting in het tweede jaar op zich moeten nemen.

Oplossing voor alle ondernemingen

Minister Asscher wil deze aanbevelingen meenemen in de verdere uitwerkingen van de plannen. Hij gaat met ondernemersorganisaties in gesprek over het voorstel. VNO-NCW en MKB Nederland hebben positief gereageerd maar vinden dat de wijziging eigenlijk voor alle ondernemingen moet gelden.  

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, kunt u contact opnemen met ons kantoor.