Tips voor beveiliging van uw ICT-omgeving

vrijdag 14/04/2017

Door toenemende risico’s op het gebied van digitalisering komt de beveiliging van bedrijven steeds vaker in het gedrang. Dit levert risico’s op voor zowel uw operationele bedrijfsvoering als voor uw aansprakelijkheid als bestuurder. Het CSR heeft een handreiking opgesteld met handige tips.

 

De digitale veiligheid van veel bedrijven is ondermaats. Dit meldt de Cyber Security Raad (CSR), een onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet. Bedrijven zijn onvoldoende op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent cyber security. Het CSR luidt de klok omdat bedrijven aansprakelijk gesteld kunnen worden als ze de beveiliging van hun digitale omgeving niet op orde hebben.

Door de toenemende veiligheidsrisico’s op digitaal gebied, is het waarschijnlijk dat in de toekomst steeds vaker geleden schade verhaald zal worden.

Het is niet altijd makkelijk om adequaat in te spelen op de nieuwste technologische ontwikkelingen, dit geldt voornamelijk in  de MKB-sector. Daarom heeft het CSR een handleiding opgesteld waarin richtlijnen staan met betrekking tot de digitale veiligheidsvoorschriften waaraan bedrijven moeten voldoen. Voor deze richtlijnen zie de website van het CSR:

https://www.cybersecurityraad.nl/binaries/20170405_CSR_Handreiking2017_CompleetDEFweb_tcm56-253718.pdf


Zo luidt het advies om voorzichtig om te gaan met persoonsgegevens, de beveiliging van het eigen systeem nauwkeurig aan te scherpen en het continue blijven updaten van apparatuur die aan de klant verkocht wordt.

Er zijn ook bedrijven die weloverwogen hun veiligheidsverplichtingen uit de weg gaan. Dit wordt getracht aan de hand van specifieke clausules in contracten. In een persbericht stelt het CSR echter dat dit in strijd is met zowel het consumentenrecht als het ondernemingsrecht.

Het CSR adviseert het kabinet duidelijke regels op te stellen op Europees niveau, doordat het risico van cybercrime enkel zal toenemen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.