Tijdelijke verruiming schenkingsvrijstelling eigen woning

donderdag 24/10/2013

Per 1 oktober 2013 is een nieuwe tijdelijke vrijstelling in werking getreden voor schenkingen. De maatregel heeft een tijdelijk karakter en zal, indien de regeling niet wordt verlengd, gelden tot eind 2014. Het gaat om vrijstelling tot een bedrag van 100.000 euro waarbij het wel voorwaarde is dat het bedrag gebruikt wordt voor de eigen woning. Het mag aangewend worden voor de koop van een woning of voor aflossing van een hypotheekschuld. Het doel van de nieuwe faciliteit is het weer in beweging krijgen van de woningmarkt.

De regeling is in zoverre bijzonder dat de vrijstelling deze keer niet alleen geldt voor ouders en kinderen. Ook anderen mogen nu belastingvrij aan elkaar onder de vrijstelling schenken zolang de schenking maar voor de woning wordt gebruikt.

We kennen natuurlijk al jaren een extra vrijstelling in de schenkbelasting, maar daarvoor bestaat een leeftijdsgrens (2013: 18-39 jaar). Die leeftijdsgrens is bij deze tijdelijke extra vrijstelling niet van toepassing. Mocht al eerder door ouders en kinderen gebruik gemaakt zijn van de gewone verhoogde vrijstelling dan mag er nu nog maximaal belastingvrij geschonken worden voor het verschil tussen 100.000 euro en het eerder geschonken bedrag. 

Volledigheidshalve  geven wij u onderstaand ook nog de jaarlijkse vrijgestelde bedragen voor  schenkingen:

Per kind van ouders 5.141 euro per kalenderjaar (2013) belastingvrij.

Overige verkrijgers (zoals kleinkinderen en instanties) 2.057 euro per kalenderjaar (2013) belastingvrij.

Per kind eenmalige schenking 24.676 euro (2013). Leeftijd kind tussen 18 en 39 jaar oud en schenkingsaangifte voor 1 maart 2014 met beroep op schenkingsvrijstelling.