Tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning wordt niet verlengd

donderdag 11/09/2014

De tijdelijk verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning zal niet worden verlengd.

De staatsecretaris van financiën (Wiebes) heeft aangegeven dat de verruimde vrijstelling een eenmalige crisismaatregel is waarmee beoogd is om extra middelen voor de financiering van een koopwoning of aflossing van een eigenwoningschuld te genereren. Door deze maatregel is een impuls gegeven aan de woningverkoop in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Omdat de woningmarkt tekenen van herstel vertoont zou het verlengen van de termijn voor de verruimde vrijstelling volgens de staatssecretaris verstorend kunnen gaan werken op de woningmarkt. Vanaf 1 januari 2015 zal de reguliere verhoogde vrijstelling weer gelden voor schenkingen van ouders aan kinderen, waarbij een maximum geldt van circa 53.000 euro (bedrag mede afhankelijk van de verwachte inflatiecorrectie).
De tijdelijke regeling is een succes geworden. Waar in de ramingen is uitgegaan van 20.000 schenkingen voor de periode van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 heeft de Belastingdienst inmiddels circa 50.000 aangiftes schenkbelasting ontvangen die betrekking hebben op de tijdelijk verruimde vrijstelling van maximaal 100.000 euro (ook een lager bedrag dan het vrijstellingsbedrag kan worden geschonken en de schenking kan dus ook lager zijn dan het bedrag van de vrijstelling in 2013 (51.407 euro).

Mocht u dus nog gebruik willen maken van de verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning dan adviseren wij u dat nog dit jaar tijdig te regelen. Mocht u daar onze hulp bij kunnen gebruiken, neem dan uiteraard contact op.