Tijdelijk personeel wordt duurder in 2020

donderdag 29/08/2019

De wet arbeidsmarkt (WAB) in balans is aangenomen. Hierdoor worden de kosten en risico’s tussen vast werk en flex werk kleiner. Vast wordt minder vast en flex minder flex. De wet wil regelen dat werknemers sneller een vast contract krijgen, simpel gezegd door de WW-premie op flex of tijdelijk werk te verhogen.

De sectorfondsen worden afgeschaft met de invoering van de WAB en de sectorpremie voor de WW vervalt. Voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst geldt met ingang van 2020 een lagere premie. Voor werknemers met een tijdelijk arbeidsovereenkomst geldt een hogere premie.

De vewachting is dat het verschil tussen de hoge en de lage WW-premie 5 procentpunten bedraagt.

Op de salarisstrook van de werknemer dient vanaf 2020 expliciet te worden vermeld of zijn/haar arbeidsovereenkomst vast of tijdelijk is.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.