Teruggaafverzoek omzetbelasting uit EU

donderdag 06/08/2015

Als u als ondernemer belaste prestaties voor de omzetbelasting verricht, dan kunt u de aan u gefactureerde Nederlandse omzetbelasting voor zakelijke uitgaven in uw aangifte omzetbelasting verrekenen als voorbelasting. Hebt u facturen ontvangen van een leverancier uit een andere EU-lidstaat met vermelding van omzetbelasting uit het betreffende EU-lidstaat, dan kunt u deze voorbelasting niet in uw reguliere aangifte verrekenen. U moet voor de teruggaaf van deze voorbelasting een separaat verzoek bij de Belastingdienst indienen.

Het verzoek voor de teruggaaf van de voorbelasting uit een andere EU-lidstaat over 2014 dient vóór 1 oktober 2015 te worden gedaan via een portal van de Belastingdienst. De Belastingdienst zal het verzoek vervolgens doorsturen naar de betreffende EU-lidstaat. Indien het teruggaafverzoek niet tijdig wordt gedaan, dan neemt de andere EU-lidstaat het verzoek hoogst waarschijnlijk niet in behandeling. Daarnaast dient u rekening te houden met een drempelbedrag van tenminste 50 euro. De teruggaaf van deze buitenlandse omzetbelasting via voornoemde procedure is evenwel niet mogelijk als er in het andere EU-lidstaat aangifte omzetbelasting moet worden gedaan. In dat geval wordt de voorbelasting reeds in het betreffende land verrekend.

Om het verzoek tot teruggaaf te kunnen doen heeft u separate inloggegevens nodig. Indien u nog geen inloggegevens hebt, dan kunt u deze via een formulier op de website van de Belastingdienst aanvragen. Wij zijn u graag van dienst met het terugvragen van omzetbelasting uit een ander EU-lidstaat en/of het aanvragen van de inloggegevens.

Heeft u over dit onderwerp nog vragen, neem dan even contact met ons op.