Teruggaafregeling BPM bij export van motorrijtuigen aangepast

donderdag 11/06/2015

De regeling voor de teruggaaf van BPM bij export wordt aangepast. Wanneer een motorrijtuig wordt geëxporteerd, wordt slechts teruggaaf van BPM verleend indien het motorrijtuig duurzaam wordt ingeschreven in een EU-lidstaat of in Liechtenstein, Noorwegen of IJsland (de EER).

Door de aanpassing van de teruggaaf BPM wordt voorkomen dat teruggaaf wordt verleend voor de export van motorrijtuigen naar landen buiten de EU/EER, via een tijdelijke registratie (met slechts beperkte kosten) in de EU/EER. Dit wordt voorgesteld in de fiscale verzamelwet 2015, dit is een wetsvoorstel dat verschillende belastingwetten wijzigt. De fiscale verzamelwet bevat voornamelijk wetstechnische wijzigingen, maar bevat ook enkele inhoudelijke voorstellen waarvan de teruggaafregeling BPM een van de meest in het oog springende is.