Tenaamstellingsregels rekeningen box 3

donderdag 08/09/2016

De meeste mensen zijn wel bekend met de zogenoemde en/of rekening bij de bank. Deze rekeningvorm komt veel voor bij echtparen, maar je kunt een dergelijke rekening ook samen met je kind of een derde openen.

Wanneer je boven het heffingsvrij vermogen uitkomt (voor 2016 24.437 euro zonder fiscaal partner / 48.874 euro met fiscaal partner) dien je het saldo van deze rekening ook in je aangifte in box 3 op te nemen.

Nu is het echter niet zo, dat je het saldo door het aantal rekeninghouders kunt delen en een ieder een gelijk deel van het saldo opgeeft. Gedurende het jaar dient iedere rekeninghouder bij te houden hoeveel geld hij/zij ingebracht heeft. Wanneer het saldo per 1 januari bijvoorbeeld 100.000 euro is en rekeninghouder A heeft 60.000 euro ingebracht en rekeninghouder B heeft 40.000 euro ingebracht, dan dient A zijn deel ad 60.000 euro op te geven in box 3 en B 40.000 euro. 

Een uitzondering op deze regel is de rekeningvorm waarbij er één rekeninghouder is, maar waarbij derden (veelal kinderen) vermeld worden, de zogenoemde “inzake rekening”. Hierbij is er vaak één rekeninghouder (degene op wiens naam de rekening staat) die geld beheert voor een ander. De belastingdienst stelt zich in deze op het standpunt, dat de rekeninghouder het volledige saldo dient aan te geven in zijn/haar aangifte, omdat de rekeninghouder als enige de rekening kan beheren. Dat de gelden wellicht niet aan de rekeninghouder zelf toebehoren doet niet ter zake.

Overlijden rekeninghouder

Wanneer een van de rekeninghouders komt te overlijden, zal zijn/haar deel door de belastingdienst tot de nalatenschap gerekend worden. Dit houdt aldus in, dat er wellicht nog erfbelasting verschuldigd is over het saldo van de overledene op de en/of rekening. Zijn/haar deel mag en kan dus niet als een belastingvrije gift gezien worden.

Wellicht is het daarom raadzaam om voor 1 januari de tenaamstelling van uw rekeningen eens grondig na te kijken en waar nodig aan te passen.

Spaargeld kinderen

Spaarrekeningen van de kinderen behoren, zolang ze minderjarig zijn, tot het vermogen van de ouders. Tot en met 2011 kon je 2.779 euro per kind belastingvrij sparen, maar deze vrijstelling is vervallen per 1 januari 2012. Je kunt echter niet onbeperkt geld storten op de rekening van je kind; de belastingdienst ziet dit namelijk als een schenking. Voor 2016 kun je je kinderen 5.304 euro belastingvrij schenken, over al het meerdere dient schenkbelasting betaald te worden. Ook hier is het dus raadzaam om bij te houden hoeveel u de kinderen geschonken heeft en welke ruimte u nog heeft. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.