Te verrekenen verliezen in de vennootschapsbelasting

donderdag 30/08/2018

Als een bv in een boekjaar verlies maakt, kan dat verlies worden verrekend voor de Vennootschapsbelasting (VPB) met een boekjaar dat er winst wordt gemaakt. Dat kan tegenwoordig tot één boekjaar terug (carry back) of tot negen boekjaren vooruit (carry forward). Om dit te kunnen doen heb je als bv wel een beschikking nodig van de Belastingdienst waarin dit verlies is vastgesteld.

Verrekening van verliezen kan in de VPB best lang duren. Je ontvangt eerst nadat je een VPB aangiften hebt gedaan een aanslag van de Belastingdienst. Indien het boekjaar een verlies was, ontvang je ook meteen een verliesbeschikking. Pas hierna gaat de Belastingdienst het verlies door middel van carry back verrekenen en ontvang je VPB terug. Je moet dan dus wachten totdat de Belastingdienst een verliesbeschikking heeft vastgesteld en ontvangt dan pas laat VPB retour.

Dit proces kun je echter versnellen door een voorlopige verliesverrekening aan te vragen. Indien je in een boekjaar een verlies hebt gemaakt, kun je bij de Belastingdienst een verzoek indienen om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst verrekent dan alvast 80% van het voorlopige verlies met de winst van het jaar daarvoor. De resterende 20% ontvang je dan als de Belastingdienst de definitieve aanslag heeft vastgesteld.

De voorwaarden voor voorlopige verliesverrekening zijn dat de aangifte over het verliesjaar moet zijn ingediend en de aanslag over het jaar waarmee het verlies wordt verrekend, definitief moet zijn vastgesteld.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.