Subsidies beschikbaar voor innovatie

donderdag 10/03/2016

Heeft u plannen om te innoveren en zoekt u daarvoor financiële ondersteuning? Kijk dan of de MKB Innovatiestimulering iets voor u is. Vanaf 10 mei 2016 kunnen innovatieve MKB’ers subsidie aanvragen binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren (hierna: MIT). Hierin zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

Voor wie is de subsidie bestemd?

De MIT regeling is bestemd voor bedrijven werkzaam in één van de topsectoren. Topsectoren zijn door de overheid benoemd als economisch kansrijk. Daarom stimuleert de overheid innovaties in deze topsectoren via de MIT regeling. Het gaat om de volgende sectoren:

  • Agri & food
  • Chemie en biobased
  • Creatieve industrie
  • Energie
  • Hightech systems & materialen en ICT life science & health
  • Tuinbouw & uitgangsmaterialen
  • Water
  • Logistiek

Welke subsidie kan ik met de MIT aanvragen?

Binnen de MIT regeling kunt u kiezen uit vier verschillende instrumenten:

Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een waardebon. U kunt deze waardebon verzilveren op het moment dat u van plan bent een kennisvraag voor te leggen aan een kennisinstelling.

Subsidie voor innovatieadviesprojecten     

Ook kunt u uw innovatieadviesproject in zijn geheel indienen bij de subsidiegever. Een onafhankelijke adviesorganisatie of kennisinstelling onderzoekt dan uw innovatievraag.

Subsidie voor haalbaarheidsprojecten     

Bij een haalbaarheidsproject laat u de technische en economische risico’s van uw project in kaart brengen.

Subsidie voor R&D-samenwerking

Kiest u voor samenwerking met betrekking tot R&D? Dan ontwikkelt u met minimaal één andere ondernemer een product, proces of dienst. Deze regeling is beperkt en start op 5 juli 2016 en staat open tot 1 september 2016.

Wanneer vraag ik welke subsidie aan?

Vanaf 10 mei a.s. of 5 juli 2016 kunt u uw aanvraag indienen. De subsidies worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Derhalve loont vroeg aanvragen! Binnenkort zal het RVO meer informatie bekend maken. Wilt u meer weten over de MIT regeling, bent u op zoek naar een kennisinstelling of hebt u vragen over de procedure? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Wij helpen u graag!