Subsidieregelingen Waterstof, CCUS én DEI openen 1 juli

vrijdag 12/05/2017

Waterstof, Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) én Demonstratie Energie-Innovatie (DEI) zijn de 3 subsidieregelingen die op 1 juli openen. Het totale subsidiebudget voor energie-innovatie is dit jaar 130 miljoen.

 

Waterstof als energiedrager

Waterstof kan bijdragen aan de overgang naar een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager kan bijvoorbeeld meerwaarde bieden in de industrie, verkeer en vervoer en in de energiesector. De subsidieregeling Waterstof draagt hieraan bij.

 

CCUS-knelpunten oplossen

Innovatieve oplossingen voor de knelpunten bij afvang, gebruik, transport en opslag van CO2 komen in aanmerking voor subsidie Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). Gecombineerd met hergebruik van CO2 kan CCUS minstens 20% van de benodigde reductie te behalen.

 

Technologieën demonstreren met DEI

Technologieën demonstreren is het doel van de DEI. Een belangrijk criterium is bijdragen aan de Nederlandse economie. Ondernemers met een energie-innovatie die potentieel heeft voor verkoop in het buitenland kunnen van de regeling DEI gebruik maken. De innovatie moet bovendien klaar zijn voor toepassing in de praktijk door een eindgebruiker.

 

Energie-innovatieprojecten

Innovatie is nodig in de overgang naar meer duurzame energie. Het ministerie van Economische Zaken geeft sinds 2012 binnen de Topsector Energie subsidies aan Energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Ook de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI) valt hieronder. Die komt voort uit het Energieakkoord.

 

Toets uw projectidee

De regelingen, voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata staan op staan op de site van het RVO. Wij kunnen voor u nagaan of u in aanmerking komt voor de subsidie

Bron:rvo

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.