Subsidie verwijderen asbestdaken 2018 bekend

vrijdag 15/12/2017

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Budget

Let op: Het beschikbare subsidiebudget voor 2017 is overschreden. U kunt nog steeds een aanvraag indienen. Aanvragen die in 2017 zijn ontvangen nadat het subsidieplafond is bereikt, neemt RVO.nl op 1 januari 2018 in behandeling. Deze aanvragen worden in behandeling genomen met het subsidiebudget dat beschikbaar wordt gesteld voor 2018. In 2018 is een budget van 11,3 miljoen beschikbaar gesteld.

Binnen 6 maanden na de verwijdering van uw asbestdak moet de subsidieaanvraag bij RVO.nl zijn ontvangen. U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.Dat geldt ook wanneer het budget in 2017 overschreven of uitgeput is. Dien altijd tijdig uw aanvraag in!

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000 per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Voorwaarden

 • U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.
 • De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.
 • U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.
 • Het moet gaan om asbesthoudende toepassingen in daken die in contact staan met de buitenlucht (bijvoorbeeld dakbedekking van asbestgolfplaten en dakleien met asbest) en door verwering zorgen voor verspreiding van asbestvezels naar de leefomgeving. Let op: Dakbeschot, gevels, wanden of losliggend materiaal komen niet in aanmerking!
 • U stuurt bij de subsidieaanvraag een factuur mee waaruit blijkt dat het asbestdak is verwijderd. Deze factuur mag afkomstig zijn van het asbestsaneringbedrijf, een aannemer of een andere partij die de verwijdering van het dak voor u heeft geregeld of laten regelen. Op de factuur moeten 3 verplichte gegevens staan:
 1. Op de factuur moet expliciet zijn aangegeven dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat (enkel verwijzen naar verwijdering golfplaten is niet voldoende).
 2. Het aantal verwijderde m2 asbestdak.
 3. De adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.
 • Let op: Indien op de factuur verwijderde bronnen zijn vermeld die niet in aanmerking komen voor de subsidie (bijvoorbeeld gevels, wanden, dakbeschot of losliggend materiaal) dienen deze m2 gespecificeerd te worden op de factuur. Daarnaast moeten verwijderde asbesthoudende nokstukken en windveren van strekkende meters worden omgerekend naar m2 om voor subsidie in aanmerking te komen.
 • Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS wordt uw subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.
 • U vraagt de subsidie uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak aan. De indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.
 • Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.
 • Per adres bedraagt de subsidie maximaal 25.000.
 • Per adres (straatnaam + huisnummer met evt. toevoeging) dient u een aanvraag in te dienen. Het is niet mogelijk om voor meerdere adressen tegelijk één subsidieaanvraag in te dienen.

Voordat u een asbestsanering uitvoert, dient u altijd een inventarisatie te laten doen door een gecertificeerd inventarisatiebedrijf. Dit bedrijf zal het totale aantal m2 asbestdak inventariseren op uw adres.

Aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk per 4 januari 2016 tot 31 december 2019 17.00 uur. U vraagt de subsidie aan via MijnRVO.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Achtergrond

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dit verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Ook is het af te raden om zonnepanelen op asbestdaken te plaatsen. Ze moeten namelijk uiteindelijk samen met het asbestdak verwijderd worden. Dit zorgt voor extra kosten.

Bron: rvo.nl

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.