Subsidie MKB MIT-regeling 2016

donderdag 11/02/2016

Veel mkb-ers komen in aanmerking voor innovatiesubsidie. Het is van belang dat u nu reeds de voorbereidingen treft zodat u bij de vrijgave van de subsidie gelijk kunt inschrijven. Binnen de MKB Innovatiestimuleringsregeling Topsectoren zijn de volgende instrumenten opgenomen: kennisvouchers, innovatieadviesprojecten haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot).

De data zijn - onder voorbehoud van publicatie van de MIT-regeling, deze is voorzien voor half maart - als volgt:

Kennisvouchers

Een kennisvoucher is een 'waardebon' waarmee een mkb-ondernemer een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016. 

Innovatieadviesprojecten

Inwinnen van innovatieadvies door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. Dit is bijvoorbeeld het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016. 

Haalbaarheidsprojecten

In kaart brengen van de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatieproject. De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst. Openstelling: 10 mei tot en met 1 september 2016.

R&D-samenwerking

Samen met minstens een andere mkb een product, productieproces of dienst vernieuwen of ontwikkelen. Openstelling: 5 juli tot en met 1 september 2016. Het is een tender.

Vaak vergeten MKB’ers dat zij recht hebben op subsidie en denken dat het omslachtig en kostbaar is, wat in heel veel gevallen niet zo is. De exacte/ formele inhoud van de subsidieregelingen en het door het rijk beschikbaargestelde budget wordt later bekend gemaakt. De data zijn - onder voorbehoud van publicatie van de MIT-regeling.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Bron: rvo.nl