Subsidie Duurzame Energieproductie

donderdag 13/03/2014

Ook in 2014 kunt u Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+) aanvragen bij het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf 3 maart 2014 kunt u in het eLoket uw aanvraag voorbereiden. De subsidie is ter stimulering van windenergie, zonne-energie en bio-energie. Aanvragen kunt u digitaal verzenden zodra de regeling open is. De Subsidieregeling Duurzame Energieproductie is geopend vanaf 1 april 2014.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen: producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. De SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen die duurzame energie willen produceren. De kostprijs van duurzame energie is hoger dan die van grijze energie. De productie van duurzame energie is dan ook niet altijd rendabel. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, is afhankelijk van de technologie en de hoeveelheid duurzame energie die u produceert.