Stemming wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld, hoe nu verder?

vrijdag 06/01/2017

Staatssecretaris Wiebes heeft op de valreep de Eerste Kamer gevraagd niet te stemmen over het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer. Reden voor het uitstel is de ophef die ontstond naar aanleiding van een opmerking van de staatssecretaris over indexatielasten in de Memorie van Antwoord voor de Eerste Kamer.

Indexatielast, wat is dat?

In veel pensioenbrieven is opgenomen dat de pensioenaanspraak na ingang of premievrijmaking geïndexeerd moet worden. Op basis van goed koopmansgebruik mag in de opbouwfase fiscaal geen rekening worden gehouden met deze indexatie. Pas als de indexatie daadwerkelijk plaatsvindt mag de BV de last daadwerkelijk nemen.

Op een door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) gestelde vraag hoe de indexatieverplichting na premievrijmaking dient te worden gewaardeerd nadat de BV geen toegelaten verzekeraar meer is voor het pensioen, antwoordde de staatssecretaris: ‘De indexatielasten kunnen ook ten laste van het fiscale resultaat worden gebracht ingeval de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken met toepassing van het voorgestelde artikel (…) worden afgekocht of omgezet in een oudedagsverplichting. Op het moment van afkoop of omzetting worden de indexatielasten voor die pensioenaanspraken daadwerkelijk gerealiseerd.’

Stel nu dat een DGA een fiscale pensioenverplichting op zijn balans heeft staan van 200.000. Rekening houdend met een toekomstige indexatieverplichting zou de verplichting 280.000 bedragen. Als de DGA nu zijn pensioenverplichting in 2017 premievrij maakt en vervolgens afkoopt of omzet, dan mag de BV ineens 80.000 ten laste van de winst brengen.

Nadat de landelijke pers deze omissie in het wetsvoorstel opmerkte, raakte de staatssecretaris in paniek. Hij heeft 2 miljard euro opbrengst begroot bij invoering van de wet en ziet deze opbrengst als sneeuw voor de zon verdwijnen als BV’s massaal een extra indexatielast mogen nemen. Onder deskundigen is overigens onenigheid over de juistheid van dit standpunt, maar de geest is inmiddels uit de fles.

Hoe nu verder?

De staatssecretaris bereidt nu een novelle voor waarin hij de leemte in het oorspronkelijk wetsvoorstel repareert. De novelle zal eerst door de Tweede Kamer aangenomen moeten worden. Daarna kan de novelle samen met het wetsvoorstel weer in de Eerste Kamer worden behandeld.

Het vertrouwen bestaat dat het wetsvoorstel gewoon doorgaat. De vertraging die dit alles oplevert is erg vervelend. De praktijk is gebaat bij duidelijkheid en dat duurt nu nog langer. Zodra deze duidelijkheid er is gaan wij met u (opnieuw) aan tafel om uw oudedagsvoorziening te bespreken en u inzicht te verstrekken in uw huidige en toekomstige financiële en fiscale positie.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.