Stamrecht op de helling

donderdag 24/10/2013

Stimulering opname gelden stamrecht

Het kabinet wil dat de stamrechtgelden, die nu bij bank, verzekeraar en stamrecht BV staan geparkeerd, weer in de economie wordt gepompt. Ze willen dit realiseren door in 2014 het afkopen van een stamrecht BV, stamrechtverzekering of bankspaarrekening aantrekkelijker te maken. Zo hoeft er in 2014 geen revisierente te worden betaald bij afkoop. Daarnaast hoeft slechts 80% van de verschuldigde inkomstenbelasting betaald te worden.

Afschaffing belastingvrijstelling ontslagvergoeding

De overheid wil per 1 januari 2014 de belastingvrijstelling van ontslagvergoedingen (stamrechtvrijstelling) afschaffen. Opent u een bankspaarrekening omdat u uw ontslagvergoeding (nu of in de toekomst) wilt gebruiken als aanvulling op uw inkomen? Dan is banksparen nog steeds mogelijk. De werkgever dient dan de ontslagvergoeding voor 31 december 2013 te hebben gestort bij de bank.

Storten ontslagvergoeding voor 15 november 2013

Het kabinet heeft op 18 oktober 2013 bekend gemaakt dat 15 november 2013 de deadline is, voor het storten van een stamrecht. Komt het geld later binnen dan 15 november 2013 is de mogelijkheid om het in het jaar 2014 dus met 20% belastingvoordeel uit te laten keren, simpelweg voorbij. Of 15 november ook de datum van het ontslag moet zijn is niet helder, dit zou ook eventueel later kunnen zijn. Het kabinet wil hiermee voorkomen dat mensen hun ontslagvergoeding naar voren halen om te anticiperen op de aanpassingen per 2014.

De wet is nog niet definitief, hij moet formeel nog langs de Eerste Kamer, maar hier lijkt meer dan voldoende steun. Werkgevers en werknemers die met een ontslagsituatie van doen hebben, doen er goed aan om op basis van deze informatie keuzes te maken.