Sneller maandelijks opgaaf ICP indienen

donderdag 25/02/2016

Vanaf 1 januari 2016 is de grens voor het indienen van een maandelijkse opgaaf ICP naar beneden gebracht. Als je vanaf dit jaar meer dan 50.000 euro aan goederen of diensten levert in een kwartaal, dan ben je verplicht om per maand een opgaaf intracommunautaire prestaties (opgaaf ICP) te doen. Als je in januari al boven deze nieuwe grens komt, moet je opgaaf ICP over januari eind februari al bij de Belastingdienst binnen zijn.

Als je als onderneming handelt met ondernemers uit andere landen van de Europese Unie, is er voor de omzetbelasting sprake van intracommunautaire prestaties (ICP). Je bent dan verplicht als onderneming om naast de BTW aangifte, ook een opgaaf ICP in te dienen. In 2015 was het drempelbedrag voor het indienen van een maandelijkse opgaaf ICP 100.000 euro per kwartaal. Vanaf 2016 is deze verlaagd naar 50.000 euro per kwartaal. Je moet daarom als ondernemer sneller een maandopgaaf doen.

Er zijn drie verschillende tijdvakken voor de opgaaf ICP: per maand, per kwartaal of per jaar. Het tijdvak voor het indienen van een opgaaf ICP is afhankelijk van het bedrag aan goederen en diensten dat je als ondernemer levert.

Het is altijd toegestaan om de opgaaf ICP per maand te doen. Als je als onderneming per kwartaal meer dan 50.000 euro aan goederen of diensten levert, dan is dit verplicht. De opgaaf ICP kan per kwartaal worden gedaan als je onderneming in het desbetreffende kwartaal en in elk van de vorige vier kwartalen het drempelbedrag van 50.000 euro niet heeft overschreden.

Hoe gaat het nu precies in zijn werk als blijkt dat je onderneming het drempelbedrag in een bepaald kwartaal gaat overschrijden? Vanaf het moment van overschrijding van het drempelbedrag moet je onderneming per maand een opgaaf ICP indienen.

Vindt de overschrijding plaats in de eerste maand van het kwartaal, dan moet je elke maand van het kwartaal een afzonderlijke opgaaf ICP doen.

Vindt de overschrijding plaats in de tweede maand van het kwartaal, dan moet je twee afzonderlijke opgaven ICP doen. Namelijk één over twee maanden en één over de laatste maand.

Vindt de overschrijding plaats in de derde maand van het kwartaal, dan moet je een opgaaf ICP doen over het hele kwartaal. Vanaf het volgende kwartaal moet je dan een opgaaf ICP per maand doen.

Het indienen van een opgaaf ICP per kwartaal is slechts dan weer mogelijk als er in vier kwartalen achter elkaar niet meer dan het drempelbedrag wordt geleverd.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.