Serviceberichten Aanslag voor IB en Vpb automatisch uitgebreid naar 2016

donderdag 25/06/2015

Om als kantoor uw kopie aanslagen (SBA) te kunnen ontvangen, moeten wij van iedereen een machtiging krijgen per jaar en per soort belasting. Voor de registratie van bepaalde machtigingen neemt de Belastingdienst nu echter zelf het initiatief. Ze starten zelf met het registratieproces van de machtigingen voor het aangiftejaar 2016 (‘automatisch uitbreiden’).

Welke registraties breidt de Belastingdienst automatisch uit?

Vanaf 1 augustus breidt de Belastingdienst de registraties uit van machtigingen voor Serviceberichten Aanslag 2015 voor IB en VPB. De machtigingsregistratie moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

- De machtigingsregistratie is voor 1 augustus 2015 actief: de registratie is niet in behandeling, ingetrokken of afgewezen. - Er is geen eerdere aanvraag gedaan voor een registratie van uw machtiging voor het aangiftejaar 2016.

De Belastingdienst stuurt alle betrokkenen in augustus een registratiebrief waarin zij hem of haar om toestemming vraagt voor uitbreiding van machtiging voor 2016. Als aangevers akkoord zijn met de uitbreiding van de bestaande machtiging van 2015 naar 2016 kunnen zij het bericht voor kennisgeving aannemen. Alleen als ze niet akkoord gaan moeten ze het bijgevoegde antwoordformulier op dat moment invullen en versturen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, kunt u contact opnemen met ons kantoor.