Schenkingsvrijstelling vanaf 2017 weer verruimd

vrijdag 06/01/2017

In 2013 en 2014 was er de mogelijkheid om belastingvrij een schenking van maximaal 100.000 te doen als het bedrag werd besteed aan een eigen woning. Deze regeling is weer terug en geldt vanaf 1 januari 2017. Er gelden nu wel wat andere regels voor.

Om in aanmerking te komen voor deze hogere vrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De ontvanger van de schenking moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

- Het bedrag van de schenking moet worden besteed aan de aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning, aflossing van een eigen woningschuld of een restschuld of afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Het betreft wel een eenmalige vrijstelling. Heb je de vrijstelling in het verleden al volledig benut, dan ontstaat er geen extra ruimte. Heb je de vrijstelling gedeeltelijk benut, dan mag je deze nog aanvullen tot 100.000.

Ben je zelf boven de 40 jaar, maar is je partner nog geen 40, dan mag er ook nog gebruik van gemaakt worden.

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.