Schenkingsvrijstelling eigen woning

donderdag 12/11/2015

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (opnieuw) verruimd tot 100.000 euro. De verruimde vrijstelling is zowel binnen als buiten de familiesfeer van toepassing en geldt voor schenkingen aan begiftigden van 18 tot 40 jaar.

De eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar voor schenkingen voor de eigen woning wordt per 1 januari 2017 wederom verruimd. De vrijstelling wordt verhoogd van 52.752 euro naar 100.000 euro. De verhoogde vrijstelling is structureel, dit in tegenstelling tot de verruimde vrijstelling in de jaren 2013/2014.

De schenking moet worden aangewend voor de koop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van de eigenwoningschuld (of restschuld), dan wel de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning. De vrijstelling is éénmalig in de relatie tussen schenker en begiftigde. Als de schenker in 2013 of 2014 de vrijgestelde schenking van 100.000 euro heeft gedaan, kan de opnieuw verruimde vrijstelling in 2017 niet nogmaals worden benut! Is bij een schenking in 2015 of 2016 gebruik gemaakt van de thans geldende vrijstelling voor de eigen woning (in 2015 maximaal 52.752 euro, in 2016 53.016 euro), dan kan met een schenking in 2017 of 2018 de vrijstelling tot 100.000 euro worden aangevuld.

Let op: bij het vervroegd aflossen van de eigenwoningschuld is mogelijk boeterente verschuldigd!

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, kunt u contact opnemen met ons.