Schenken van aandelen aan een werknemer onder de BOF?

donderdag 31/03/2016

De heer Rijk is 100% aandeelhouder van een bv. Hij heeft geen kinderen om zijn bedrijf aan over te dragen. Privé heeft hij zijn zaakjes voor elkaar en hij wil zijn aandelen schenken aan een werknemer waar hij het goed mee kan vinden. Kan hierbij de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) worden toegepast, of is sprake van een arbeidsbeloning?

Er zijn in de Wet inkomstenbelasting 2001 en in de Successiewet 1956 ruimhartige bepalingen opgenomen waarvan gebruik kan worden gemaakt als ondernemingsvermogen wordt geschonken. Als aandelen aan een werknemer worden geschonken kan de belastingdienst het standpunt innemen dat niet de BOF kan worden toegepast, maar dat sprake is van een arbeidsbeloning. Dit zal echter van geval tot geval moeten worden bekeken.

Als duidelijk sprake is van vrijgevigheid dan kan de BOF wel degelijk van toepassing zijn. Een argument dat in het voordeel van de heer Rijk kan spreken, is dat hij geen zakelijk belang heeft bij het binden van de werknemer in kwestie. Daarnaast is de heer Rijk alleenstaand, heeft hij geen kinderen en heeft hij het geld niet nodig.

Of deze argumenten stand houden is de vraag. Ga dus niet klakkeloos over tot het schenken van aandelen aan een werknemer onder toepassing van de BOF! Het gaat om de feiten en omstandigheden van het specifieke geval. En mochten deze niet zodanig in het voordeel spreken van de schenker en de verkrijger, dan zou de uitkomst weleens minder florissant kunnen zijn dan vooraf ingeschat!

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.