Schenken op papier

vrijdag 08/12/2017

Wil je schenken aan je kinderen zonder dat er contant geld aan te pas komt en controle over je eigen vermogen houden? Dit kan door een schenking op papier.

Een schenking op papier is vooral verstandig als je geen contant geld wilt schenken. Het zit geld zit bijvoorbeeld vast in beleggingen, onroerend goed of je wilt het nu nog niet missen.

Als je schenkt op papier leg je bij de notaris vast dat je jouw kind een bedrag schenkt, maar dit schuldig blijft. Het geld wordt dus niet overgemaakt. De schuld komt in aanmerking als aftrekpost in uw nalatenschap op voorwaarde dat je vanaf het moment van schenking tot het overlijden een jaarlijkse rente van minimaal 6% daadwerkelijk betaalt aan jouw kind.

Controle behoud je door de schenking herroepelijk te maken, zodat je de schenking altijd kunt terugdraaien.

Let op! Als er geen duidelijke samenhang te zien is tussen de verschuldigde rente en de daadwerkelijk betaalde rente gaat het fout. Dan ziet de fiscus de schenking op papier niet als een schenking. Zij rekent het bedrag bij overlijden dan alsnog tot de nalatenschap, waardoor het kind hierover toch erfbelasting betaalt.

Mocht de rente niet (altijd) betaald zijn, dan kun je dit alsnog doen door de rente 180 dagen vóór het overlijden te betalen.

Voordelen: * Je schenkt nu en benut hierdoor de (jaarlijkse) schenkingsvrijstellingen maar betaalt pas bij overlijden; * Je bespaart jouw kinderen erfbelasting; * Je houdt controle over jouw vermogen; * Jouw schuld is aftrekbaar in box 3 van de inkomstenbelasting; * Jouw vermogen is op papier kleiner; * Jouw kind kan het geld pas opeisen als jij komt te overlijden.

Nadelen: * Je moet wel elk jaar de rente betalen. Dat betekent wel dat je dat geld beschikbaar moet hebben; * Elk jaar mogen ouders hun kinderen een bepaald bedrag belastingvrij schenken.

Vrijstelling voor schenking aan kinderen in 2017: * Jaarlijks maximaal 5.320; * Eenmalig 25.526 (leeftijd 18 - 40jaar).

Het is dus altijd verstandig om na te gaan of een dergelijke schenking voor u de beste oplossing is.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.