Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex uitgesteld

vrijdag 03/04/2015

Standaard is iedere werkgever verplicht verzekerd voor de Werkhervattingskas (Whk) via UWV. Afhankelijk van de grootte van uw organisatie wordt de premie, die u via  de afdracht werknemersverzekeringen moet betalen, vastgesteld. Grote werkgevers betalen een individuele premie, kleine werkgevers een sectorpremie en middelgrote werkgevers moeten een combinatie van deze twee afdragen. Sinds 1 januari 2014 betaalt elke werkgever drie gedifferentieerde premiedelen voor de financiering van de Werkhervattingskas:

  • WGA-vast (voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
  • WGA-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan twee jaar arbeidsongeschikt zijn);
  • ZW-flex (voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste twee ziektejaren).

Momenteel kan uw organisatie voor de WGA-vast en de Ziektewet (ZW) eigenrisicodrager worden. Voor de WGA-flex kan dat nog niet en zou dit met ingang van 1 januari 2016 mogelijk worden. Uit een brief van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijkt dat dat is uitgesteld tot ten minste 1 januari 2017.

Eigenrisicodragerschap kan voordelig zijn

Uw organisatie kan ervoor kiezen om voor de WGA-vast en ZW-flex zelf het risico te dragen of om dit onder te brengen bij een particuliere verzekeraar. In dit laatste geval hoeft u dan die premiedelen niet via de premies werknemersverzekeringen te betalen. Eigenrisicodrager worden voor de kosten van langdurige arbeidsongeschiktheid van flexkrachten (WGA-flex) is nog niet mogelijk. Bij de invoering van deze premie waren er immers nog allerlei lopende contracten tussen verzekeraars en eigenrisicodragers voor de WGA-vast. Hieraan kon niet zomaar het risico voor de WGA-flex worden toegevoegd.

Ook in 2016 geen eigenrisicodragerschap WGA-flex

De planning was om de WGA-vast en WGA-flex per 1 januari 2016 samen te voegen. In een brief aan de Tweede Kamer (pdf) heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs echter laten weten dat deze koppeling wordt uitgesteld tot 1 januari 2017. Verzekeraars hebben namelijk te kennen gegeven nog niet klaar te zijn voor de uitbreiding van de markt die de toevoeging van de WGA-flex-verzekering met zich meebrengt. Van de minister krijgen zij nu een jaar extra tijd om zich voor te bereiden.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.