Samenvoegen regelingen WBSO en RDA

donderdag 16/07/2015

Met ingang van 1 januari 2016 zullen de regelingen voor Afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd. Vanaf dan is er nog maar één fiscale regeling voor al uw kosten voor Research & Development.

Wanneer u of uw bedrijf in aanmerking komt voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), dan betaalt u minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing over het loon van de werknemers die zich hiermee bezighouden. Met de regeling voor Research & Development krijgt u een extra aftrek van de winst voor de vennootschapsbelasting. In de praktijk bleek de RDA echter niet altijd even goed te werken; één van de voorwaarden om de RDA te mogen toepassen is namelijk het maken van winst. Op het moment van investeren is niet altijd duidelijk hoe uiteindelijk het exacte fiscale voordeel uitpakt. Vooral voor startende ondernemingen met innovatieve ideeën was de regeling niet altijd voordelig. Het kabinet heeft mede daarom besloten om vanaf 1 januari 2016 de regelingen samen te voegen tot één geïntegreerde S&O-regeling.

Na de samenvoeging blijft er één afdrachtvermindering over. Deze heeft als grondslag alle kosten voor Research & Development (denk aan loonkosten, uitgaven en overige kosten). Tot 1 januari 2016 kwamen alleen de loonkosten in aanmerking. Deze wijziging heeft wel tot gevolg, dat de extra aftrek in de vennootschapsbelasting ( netto-voordeel RDA ) verdwijnt.

De naam WBSO blijft wel behouden voor de geïntegreerde regeling.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, neem dan contact op met ons kantoor.