Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 1 januari 2023

donderdag 09/05/2019

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) hebben besloten deze zogenoemde salderingsregeling voor zonnepanelen nog ruim drie jaar onveranderd voort te zetten.

Zonnepanelen wekken energie op. Deze energie lever je terug aan het elektriciteitsnet. Op de jaarafrekening verrekend de energieleverancier de stroom van je zonnepanelen met de stroom die je hebt verbruikt, tegen hetzelfde tarief. Dit noemt men de salderingsregeling.

In februari van dit jaar werd bekend dat eigenaren die met zonnepanelen duurzame energie opwekken, ook in 2020 gebruik konden maken van de salderingsregeling. Aan de eerder voorgestelde terugleversubsidie welke in eerste instantie per 1 januari 2020 in werking zou treden, zaten namelijk te veel haken en ogen. Door de nu aangekondigde verlenging van de salderingsregeling kunnen de eigenaren van zonnepanelen nu drie jaar langer salderen dan was voorzien in het regeerakkoord. Tot 1 januari 2023 verandert er dus niets voor wie al zonnepanelen heeft.

Per 1 januari 2023 zal de regeling geleidelijk afgebouwd gaan worden. Dat wil zeggen dat het voordeel wat de eigenaren ontvangen op hun energiebelastingen door het terugleveren aan het elektriciteitsnet elk jaar iets minder wordt. Uiteindelijk is het voordeel in 2031 geheel verdwenen. Eigenaren ontvangen dan alleen nog een vergoeding van de energieleverancier voor de teruggeleverde zonnestroom.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.