Rittenadministratie nodig na overstap naar elektrische auto

woensdag 06/05/2015

U rijdt in een auto van de zaak en u houdt een kilometeradministratie bij en op kalenderjaar rijdt u op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé, dan hoeft u werkgever geen bijtelling privé gebruik te berekenen.

Stapt u gedurende het kalenderjaar over op een elektrische auto, waarvoor een nul % bijtelling geldt en u wilt voor u eerdere auto geen bijtelling dan dient u het gehele kalenderjaar  een kilometeradministratie bij te houden. Mocht u op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé gereden hebben met de auto(’s) dan geldt voor de eerste auto de bijtelling met het daarbij behorende tarief.

De belastingdienst zal stellen als belastingplichtige geen km-administratie heeft bijgehouden voor de elektrische auto, niet kan bewijzen dat hij over het gehele jaar gezien minder dan 500 kilometers privé heeft gereden. Dit heeft  tot gevolg dat de andere niet-elektrische auto alsnog in de bijtelling wordt getrokken. 

Voorbeeld (bron: Belastingdienst)

U stelt van 1 januari tot en met 31 juli een auto ter beschikking met een grondslag voor de bijtelling van 24.000 eurowerknemer rijdt met deze auto niet privé. U telt daarom voor de loontijdvakken van januari tot en met juli niets bij het loon van uw werknemer. Van 1 augustus tot en met 31 december stelt u een auto ter beschikking met een grondslag voor de bijtelling privégebruik van 30.000 euro. Met deze auto rijdt uw werknemer van augustus tot en met december 1.000 kilometer privé. Voor beide auto's geldt een bijtelling van 25%. Omdat uw werknemer op kalenderjaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt, moet u voor het hele kalenderjaar privégebruik auto bij het loon tellen. Over de periode januari tot en met juli moet u dus alsnog bij het loon tellen 7/12 x 25% van 24.000 euro = 3.500 euro. Bij een loontijdvak 1 maand is de bijtelling 500 euro per maand. Voor de aangiftetermijnen die voorbij zijn, moet u een correctie insturen. Vanaf 1 augustus moet u per maand bij het loon tellen 1/12 x 25% van 30.000 euro = 625 euro.