Restschuldregeling eigen woning eindigt toch op 31 december 2017

donderdag 06/07/2017

Eind 2012 werd een crisismaatregel van kracht voor huishoudens die vanaf dat moment een restschuld overhielden bij verkoop van de eigen woning. Afgesproken werd dat de hierover betaalde rente en kosten voor maximaal 15 jaar aftrekbaar bleven in Box 1.

Het betreft een tijdelijke maatregel die per 31 december 2017 zal aflopen. Vereniging Eigen Huis heeft onlangs in een open brief gevraagd om deze maatregel te verlengen. Zij geven aan dat nog steeds zo’n 340.000 woningbezitters onder water staan. Voor deze groep zal het moeilijker worden te verhuizen als ze de te betalen rente over de restschuld niet meer zouden kunnen aftrekken. Doorstroming op de woningmarkt zou hiermee in het gedrang komen.

Dit verzoek leidde tot Kamervragen die onlangs zijn beantwoord door Staatssecretaris Wiebes. Hij geeft hierbij aan dat het een crisismaatregel betreft en dat het aantal onder-water-woningen eind 2017 naar verwachting op het niveau van voor de crisis zal komen te liggen. Het aantal woning-transacties is eveneens weer op het oude niveau terug. Daarmee hebben ze wat hem betreft datgene bereikt waarvoor de maatregel in het leven geroepen is. Hij vindt het dan ook niet nodig de maatregel te verlengen.

Vereniging Eigen Huis komt hierna op hun beurt met het advies om in ieder geval bij geplande verkoop van een “onder-water-huis” deze transactie zoveel mogelijk nog voor het einde van het jaar plaats te laten vinden teneinde nog van de regeling gebruik te kunnen maken.

Wellicht dat het te vormen nieuwe kabinet anders tegen deze zaak zal aankijken maar vooralsnog moeten we er rekening mee houden dat deze maatregel eind 2017 toch zal aflopen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.