Rekening courant schuld DGA

donderdag 18/02/2016

Zoals we in december ook al hebben gemeld gaat de belastingdienst in 2016 bij de directeur-grootaandeelhouder (DGA) extra controleren op het buitensporig renteloos lenen en onttrekken van geld aan de eigen BV.  De DGA die een te hoge niet zakelijke rekening-courant schuld heeft, loopt het risico dat de belastingdienst deze rekening-courant als niet-zakelijk zal bestempelen en dus zal stellen dat er sprake is van een verkapte dividenduitkering. Zakelijke voorwaarden hanteren bij het afsluiten van een lening met de eigen BV is daarom van groot belang.

Om een rekening courant schuld wel als een zakelijke lening te kunnen bestempelen, moet deze voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • De lening is schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst;.
  • De afgesproken rente met de BV moet zakelijk zijn;
  • De BV moet voldoende zekerheden bieden;
  • Onder dezelfde voorwaarden zou de BV de lening ook aan een ander verstrekken; 
  • Na het opnemen van de lening moet de BV aan (pensioen)verplichtingen kunnen voldoen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaand artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.