Regulier boetebeleid weer van toepassing voor omzetbelasting

donderdag 23/03/2017

Op 1 maart 2017 beëindigde de Belastingdienst haar “Actie balansschulden omzetbelasting”, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

De Belastingdienst heeft deze actie balansschulden in 2013 ingezet om ondernemers alsnog suppleties over oude jaren te laten indienen. Er werden bij deze actie verzuimboetes van “slechts” 10% opgelegd wanneer een belastingplichtige in het kader van dit project van de Belastingdienst een naheffingsaanslag van minder dan 50.000 kreeg opgelegd.

De Belastingdienst kon beoordelen of een belastingplichtige achterstanden had in de nog aan te geven en af te dragen omzetbelasting doordat deze de balanspositie van de BTW moest specificeren in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aangifte.

Per 1 maart 2017 is dit beleid weer beëindigd en nu is het reguliere (strengere) boetebeleid weer van toepassing. Bij een vrijwillige verbetering wordt geen boete opgelegd als het alsnog te betalen bedrag niet hoger is dan  20.000 en ook niet meer dan 10% van de betaalde BTW. Wanneer een belastingplichtige echter niet voldoet aan zijn actieve meldingsplicht en geen suppletie indient dan kan deze geconfronteerd worden met een boete die heel veel hoger uit kan vallen dan de 10%.

Mocht je dus toch nog een verschil constateren over oude boekjaren geef dit dan alsnog per omgaande aan middels een suppletie om boete te voorkomen.

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor