Regels voor ouders die huis hebben overgedragen aan kinderen is aangepast

dinsdag 06/05/2014

 De overheid heeft een overgangsregeling ingesteld voor de heffing van erfbelasting op vruchtgebruik van woningen. De regeling geldt voor situaties waarbij ouders een woning overdragen aan hun kinderen, maar daar zelf tot hun overlijden in blijven wonen. De regeling geldt alleen voor woningen die vóór 1 januari 2010 zijn overgedragen. In de overgangsregeling wordt de waardestijging tussen het moment van de overdracht van de woning en 1 januari 2010 niet meegenomen in de heffing van de erfbelasting.

Met de overgangsregeling vruchtgebruik woningen kunt u bij het overlijden van (een van) de ouders uitgaan van de woningwaarde op het moment van de rechtshandeling waarbij de woning is overgedragen in plaats van de waarde op overlijdensdatum. De woningwaarde wordt wel vermeerderd met de waardestijging van 1 januari 2010 tot de overlijdensdatum.De waardestijging tussen het moment van overdracht van de woning en 1 januari 2010 wordt niet meegenomen in de heffing van de erfbelasting. Het overgangsrecht geldt ook als uw vruchtgebruik inmiddels is omgezet in huur.

Gebruikmaken van de overgangsregeling is niet verplicht. U kunt zelf kiezen of u er gebruik van wilt maken of niet. De overgangsregeling geldt ook als u de aangifte erfbelasting over 2010, 2011, 2012 of 2013 al heeft ingeleverd. Wij kunnen voor u een brief schrijven aan de belastingdienst op basis waarvan de belastingdienst de aanslag dan aanpast.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.