Recht op herziende btw bij leegstand pand

donderdag 14/08/2014

De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan inzake een arrest waarbij een ondernemer recht op aftrek btw heeft van het geleverde pand, dat na ingebruikname met vrijgestelde omzetbelasting is verhuurd.

Als u binnen 9 jaar na ingebruikname het pand onbelast verhuurt moet u een deel van de btw terugbetalen als u ten tijde van de koop van het pand de btw hebt afgetrokken.

Zodra het pand leeg komt te staan is het mogelijk om de terugbetaalde btw weer terug te vorderen.

Belangrijk in de uitspraak van de Hoge Raad is het voornemen om het pand na leegstand met btw te gaan verhuren.

Wat de consequenties zijn op de btw, zodra werkelijk afgeweken wordt van het voornemen om belast te verhuren is vooralsnog onduidelijk.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, kunt u contact met ons opnemen.