Quotumwet aangenomen door Eerste Kamer

donderdag 16/04/2015

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (de Quotumwet) op 31 maart 2015 aangenomen. Hierdoor treedt er vanaf 2017 een quotum in werking, als werkgevers en de overheid nog onvoldoende banen hebben gecreëerd voor arbeidsbeperkten op basis van de banenafspraak.

In totaal moeten de overheid en de marktsector in 2026 125.000 banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd op basis van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

In 2016 vindt het beoordelingsmoment plaats over 2015. Als hieruit blijkt dat werkgevers in de marktsector minder dan 9.000 banen hebben gerealiseerd voor arbeidsbeperkten, wordt het quotum in 2017 voor het eerst geactiveerd en kunnen ondernemers  een boete krijgen van 5000 euro voor elke niet ingevulde werkplek.

Halen werkgevers in 2015 de banenafspraak wel, maar in 2016 niet, dan kan het quotum alsnog in werking treden per 2018. Dit geldt ook voor de jaren daarna.

De Quotumwet is een initiatief van staatssecretaris Klijnsma  van Sociale Zaken en moet een stok achter de deur zijn voor ondernemers om de Participatiewet na te leven. Volgens de Participatiewet moet het Nederlandse bedrijfsleven 100.000 arbeidsplaatsen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Het doel van de Participatiewet is dat 5 % van het totale personeelsbestand binnen bedrijven met meer dan 25 werknemers bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking.