Privégebruik onbelast voor zakelijke deelauto

donderdag 31/07/2014

 Wanneer uw werknemers gebruik maken van een zakelijke deelauto voor tijdelijk privégebruik, bijvoorbeeld in het weekend, dan kan dit in het vervolg onbelast.

De belastingdienst en de VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) zijn dit overeengekomen, met het oog op toenemende inzet van deelauto’s.

Voorheen was het niet mogelijk om de deelauto van de werkgever ook privé te gebruiken. Veel mensen kozen om deze reden niet voor een flexibele mobiliteitsoplossing maar bleven bij de auto van de zaak. Sommige werknemers hebben niet dagelijks een auto nodig - misschien is op maandag wel de trein het beste vervoersmiddel en op dinsdag kan gecarpoold worden - Werkgevers bieden daarom inmiddels flexibele mobiliteitsoplossingen aan zodat er zelf gekozen kan worden welk vervoersmiddel wordt ingezet op welk moment. Mocht dan toch een auto nodig zijn voor bijvoorbeeld een afspraak buiten de deur dan was er altijd nog de deelauto van de zaak (een deelauto moet dus ook niet verward worden met een auto van de zaak voor een specifieke werknemer). Genoeg reden om de eigen auto de deur uit te doen.

Helaas was het niet mogelijk om die deelauto van de zaak voor privé doeleinden te gebruiken. De fiscus kon niet goed overweg met deze regeling want ook over de privé kilometers met de deelauto zou dan belasting moeten worden betaald. De registratie hiervan werd te complex en mede daardoor ook zonder bijtelling ook niet toegestaan. In praktijk betekende dit dat er niet privé met deze auto’s gereden mocht worden. Voor werknemers was dan de keus of een eigen auto kopen of het de leaseauto (met bijtelling) te behouden. Terwijl een deelauto nou juist bij uitstek een auto is die vaak stilstaat en daardoor erg geschikt is om deze in te zetten voor de werknemers.

De nieuwe regeling maakt het mogelijk dat de werkgever optreed als verhuurder. De deelauto kan dan door de werknemer worden gehuurd tegen een marktconform tarief. De werkgever moet wel een sluitende kilometerregistratie overleggen aan de fiscus en het marktconforme tarief voor de verhuur wordt jaarlijks vastgesteld door de VNA en de belastingdienst.

Dit betekent dus wel een forse administratieve last voor werkgever, maar biedt in enkele gevallen wel een mogelijkheid om de deelauto ter beschikking te stellen zonder dat de werknemer direct met bijtelling wordt geconfronteerd.