Prinsjesdag en de (bijtelling van de) auto

donderdag 01/10/2015

De afgelopen jaren zijn er diverse wijzigingen geweest met betrekking tot de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak. Ook dit jaar is dit niet anders. Ver voor Prinsjesdag gingen er al geruchten, dat er flink gekort zou worden op de autobelastingen en inmiddels heeft de Miljoenennota dit bevestigd: Per 1 januari 2019 zijn er nog twee bijtellingscategorieën voor de auto (tegenover vijf nu). Er komt een laag tarief van 4% voor volledig elektrische auto’s en een hoog tarief van 22% voor alle overige auto’s.

Ook eigenaren van (Plug-in)hybride auto’s zullen meer bijtelling gaan betalen. Deze auto’s  gaan de komende jaren steeds meer onder het tarief van de “reguliere” auto vallen en worden dan niet meer als aparte categorie beoordeeld. Volledig elektrische auto’s vallen nu onder het 4%-tarief. Vanaf 2017 echter geldt dit alleen maar tot de eerste 50.000 euro van de cataloguswaarde!

Om de overgang niet te abrupt te laten verlopen, zullen de categorieën de komende jaren naar elkaar toe “groeien”, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel:

Categorie

2016

2017

2018

2019

0 gram/km / geen uitstoot

4%

4%

4%

4%

Niet meer dan 50 gr/km

15%

17%

19%

22%

Meer dan 50 maar niet meer dan 106 gr/km

21%

22%

22%

22%

Meer dan 106 maar niet meer dan 110 gr/km

25%

22%

22%

22%

Meer dan 110 gr/km

25%

22%

22%

22%

De categorieën voor 2015 kunt u reeds op onze website vinden onder Auto van de zaak. Hieruit blijkt dus ook, dat autobezitters die nu al 25% bijtelling betalen, er vanaf 2017 op vooruitgaan.

De zogenoemde 60-maands termijn blijft overigens bestaan. Deze maatregel houdt  in, dat de categorie waar de auto bij eerste uitgifte onder valt, de eerste vijf jaren hetzelfde blijft ongeacht of en hoe vaak de auto van eigenaar wisselt. Lopende contracten zullen dus niet wijzigen. Mocht u dit jaar nog een auto aanschaffen, welke in de categorie  “zeer zuinig” valt, dan hebt u daar in 2019 nog profijt van. Let er hierbij wel op, dat de auto tijdig geleverd wordt (dus vóór 1 januari); bij tenaamstelling op 1 januari of later geldt de nieuwe categorie!

Motorrijtuigenbelasting

Overigens krijgen vanaf 2017 alleen volledig elektrische auto’s nog vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting en BPM. Ook hierin worden hybride auto’s dus gelijk getrokken met reguliere auto’s.

Een andere maatregel is nog, dat de jaarbetaling wordt afgeschaft. Vanaf 1 juli 2016 is het niet meer mogelijk om de MRB voor een heel jaar tegelijk te betalen. Alleen vooruitbetaling per kwartaal of automatische afschrijving per maand worden nog mogelijk.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben of wilt u juist advies, neem dan contact op met ons kantoor.