Premiepercentage sociale verzekeringen 2021

woensdag 14/10/2020

De premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen zijn bekend gemaakt. Er zijn stijgingen te zien in de Whk-premie en Aof-premie maar zowel de hoge als lage WW-premie gaan iets omlaag.

In premie voor de Werkhervattingskas (Whk), hieruit worden uitkeringen betaald voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten zien we een stijging, maar zowel de hoge als de lage premie van het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) gaat omlaag. Nog niet alle premies uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn definitief.

Uit de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor 2021 blijkt dat het  premiepercentage voor de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de de Algemene Nabestaandenwet (ANW) gelijk blijven. De lage Awf-premies dalen met 0.24%. De premie voor de Whk stijgt met 0.08%.

Wetsvoorstel voor gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ingediend
De Aof-premie stijgt per 2021 met 0,26% naar 7,03%. De berekening gaat in de toekomst mogelijk wel veranderen. Er is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  begin september een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Daarmee wordt de premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit is nog één van de maatregelen om de loondoorbetalingsplicht bij ziekte duidelijker, gemakkelijker goedkoper te maken.

 

Premie

2020

2021

Ouderdomsfonds (AOW)

17,90%

17,90%

Nabestaandenfonds (ANW)

0,10%

0,10%

Algemeen werkloosheidsfonds (Awf)
Awf-laag
Awf-hoog


2,94%
7,94%

 
2,70%
7,70%

Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo)

0,68%

0,68%

Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

6,77%

7,03%

Uniforme opslag kinderopvang

0,50%

0,50%

Werkhervattingskas (rekenpremie) (Whk)

1,28%

1,36%

 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.