Premiekorting oudere werknemers maximaal 21.000 euro

donderdag 19/11/2015

U kunt een premiekorting (mobiliteitsbonus) van maximaal 7.000 euro krijgen als u een werknemer van 56 jaar of ouder met een uitkering of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt.

U mag beide premiekortingen niet tegelijk toepassen. Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen, dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe.

Uw werknemer heeft een doelgroepverklaring nodig waarin staat dat hij/zij een uitkering had op de dag vóór indiensttreding. Deze verklaring is aan te vragen bij het UWV.

De mobiliteitsbonus is gemaximeerd op drie jaar en bedraagt:

- 7.000 euro per jaar voor een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder;
- 7.000 euro per jaar voor een arbeidsgehandicapte die gaat werken en ten minste het minimumloon verdient;
- 3.500 euro per jaar voor een arbeidsgehandicapte (Wajong) die met loondispensatie gaat werken.

U past de premiekorting toe bij de aangifte loonheffingen.