Premiekorting jongeren nog onbekend?

woensdag 23/07/2014

Wanneer een werkgever een jongere met een WW- of een bijstandsuitkering in dienst neemt, kan die sinds begin dit jaar in aanmerking komen voor een korting op de werknemersverzekering van 3.500 euro per jaar. Het kabinet heeft berekend dat ongeveer 28.000 jongeren voor de premiekorting in aanmerking komen, maar tot dusverre is hier pas voor iets meer dan 1.000 jongeren gebruik van gemaakt door hun werkgevers. Er wordt dus nog maar weinig gebruikgemaakt van de premiekorting die het kabinet heeft ingesteld om werkloze jongeren sneller aan een baan te helpen.

Vanuit de 2e Kamer is daarom het verzoek aan uitkeringsinstantie UWV gedaan om de regeling meer onder de aandacht te brengen. Veel jongeren en werkgevers zijn nog onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die de premiekorting biedt en daarom is een flyer ontwikkeld met meer informatie over de premiekorting die nog duurt tot 1 januari 2016 die jongeren mee kunnen sturen met hun sollicitatie.