Premiekorting jonge werknemers in werking vanaf 1 juli 2014

donderdag 22/05/2014

Indien u in 2014 een jonge werknemer in dienst neemt, die onmiddellijk voorafgaand aan de indiensttreding recht had op een WW uitkering of een bijstandsuitkering, kunt u vanaf 1 juli 2014 de premiekorting Jonge werknemers toepassen.

De andere  voorwaarden die hiervoor gelden zijn:

-          De werknemer is bij het in dienst treden tussen de 18 en 27 jaar.

-          Hij of zij is op of na 1 januari 2014 in dienst getreden maar vóór 1 januari 2016.

-          Er is een schriftelijke arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden en een arbeidsduur van tenminste 32 uur per week.

-          Men moet in het bezit zijn van een doelgroepverklaring van het UWV of van het college van burgemeester en wethouders.

-          De korting is van toepassing over een periode van maximaal 2 jaar:

Voor dienstbetrekkingen op of na 1 januari 2014 maar vóór 1 juli 2014, vanaf 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016.

Op dienstbetrekkingen die aanvangen op of na 1 juli 2014 maar vóór 1 januari 2016 gedurende 2 jaar na aanvang van de dienstbetrekking.

De premiekorting bedraagt 3.500 euro per jaar. Over de periode 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 bedraagt de korting 1.750 euro.

Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met ons kantoor.