Premiekorting aannemen jong personeel

maandag 18/11/2013

Het kabinet heeft afspraken gemaakt over het stimuleren van de werkgelegenheid voor jongeren en daarvoor een premiekorting opgenomen in het Belastingplan voor 2014. Indien dit plan goedgekeurd wordt door de Tweede en Eerste Kamer kan een onderneming daarom volgend jaar een premiekorting toepassen als een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst wordt genomen. De totale korting kan oplopen tot 7.000 euro in twee jaar.

De premiekorting geldt vanaf 1 juli 2014 en is voor werknemers van 18 tot en met 26 jaar die een Werkloosheidswet- of bijstandsuitkering ontvangen. Het is een tijdelijke regeling die zich richt op nieuwe banen. Het geldt voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015. Neemt uw onderneming in die periode een jonge uitkeringsgerechtigde in dienst, dan mag u zolang de dienstbetrekking duurt, maar maximaal twee jaar, premiekorting toepassen. Werkgevers die in 2015 een jongere uit de doelgroep aannemen hebben in 2015, in 2016 en een klein gedeelte in 2017 recht op een korting. Werkgevers die per 1 januari 2014 een uitkeringsgerechtigde aannemen kunnen de korting vanaf 1 juli 2014 maximaal twee jaar toepassen.

Komt uw onderneming in aanmerking voor een premiekorting, dan krijgt u een (tijdelijke) korting op het totaal van de premies werknemersverzekeringen die u voor uw werknemers moet betalen. Volgend jaar kunt u in aanmerking komen voor een nieuwe premiekorting voor het in dienst nemen van jonge uitkeringsgerechtigden.

Het moet gaan om een baan van minstens 32 uur per week. Daarnaast moet de werknemer een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes maanden krijgen. Van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 heeft uw onderneming recht op 1.750 euro premiekorting. Uw onderneming heeft daarna recht op 3.500 euro premiekorting per jaar. Omdat u de premiekorting maximaal twee jaar mag toepassen, kan dit oplopen tot een totaal van 7.000 euro premiekorting in twee jaar. Zijn er naar aanleiding van dit artikel nog vragen, neem dan contact op met Fonny Kools van ons kantoor.