Premiekorting straks ook voor kleine werkgevers

donderdag 26/02/2015

De premiekortingsregeling voor de werkgever die een werkloze jongere, een oudere of een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst neemt kan in voorkomende situaties oplopen tot een premiekorting van 7.000 per jaar per in aanmerking komende werknemer. Die premiekorting wordt verrekend als korting op verschuldigde premie in de aangifte loonheffingen.  Kleine werkgevers kunnen daardoor niet altijd optimaal profiteren omdat het bedrag van de premiekorting niet meer kan zijn dan de premies werknemersverzekeringen die de werkgever betaalt.

Het kabinet komt met een aanpassing van de regeling zodat vanaf 2016 iedere werkgever (groot of klein) in gelijke mate van de premiekortingsregeling gebruik kan maken.
De bedoeling is dat de premiekortingen vanaf 2016 niet meer via de maandelijkse loonaangifte gaat, maar na afloop van het jaar in één keer door de werkgever van de belastingdienst wordt  ontvangen. Dit is niet alleen voordeliger (voor kleine werkgevers) maar ook minder bewerkelijk. Wel is aangekondigd dat de premiekorting per werknemer naar beneden zal worden bijgesteld.