Per 1 januari 2020 verwerkingsverbod Burgerservicenummer in btw-nummer

vrijdag 28/12/2018

Vanaf 1 januari 2020 mag de Belastingdienst het Burgerservicenummer niet meer gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen/eenmanszaken. Het Burgerservicenummer van zelfstandigen moet beschermd worden. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens hiervoor een verwerkingsverbod opgelegd.

Zelfstandigen/eenmanszaken zijn wettelijk verplicht zijn/haar btw-identificatienummer te vermelden op hun facturen. Zelfstandigen/eenmanszaken met een webwinkel dienen tevens zijn/haar btw-identificatienummer op de website te vermelden. Het Burgerservicenummer is onderdeel van het te vermelden btw-identificatienummer. Het Burgerservicenummer van zelfstandigen wordt daardoor bekend bij derden. Dat maakt zelfstandigen kwetsbaar voor kwaadwillende die misbruik willen maken van het Burgerservicenummer om identiteitsfraude te plegen. Het Burgerservicenummer van zelfstandigen moet beschermd worden. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daarom hiervoor een verwerkingsverbod opgelegd aan de minister van Financiën. Het verbod gaat in per 1 januari 2020.

Zelfstandigen met een webwinkel kunnen nu al stoppen met het vermelden van het btw-identificatienummer op de website. Eigenlijk zijn zij op basis van wettelijke regels verplicht dit nummer op hun website te vermelden. De Autoriteit Consument & Markt houdt hier toezicht op, maar geeft momenteel geen prioriteit aan handhaving bij zelfstandigen vanwege de onwenselijke situatie die dat oplevert.

De staatsecretaris van Financiën heeft meteen werk gemaakt van de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige btw-identificatienummer, dat het Burgerservicenummer bevat. Voor 2020 krijgen alle eenmanszaken in Nederland een nieuw btw-identificatienummer. Zij krijgen een nieuw btw-identificatienummer, dat zij gebruiken voor vermelding op hun facturen en op hun website. Hiermee wordt het risico rond identiteitsfraude verminderd en de privacy versterkt.

In de interne systemen van de Belastingdienst zullen de bestaande, op het Burgerservicenummer -gebaseerde nummer in gebruik blijven. Omdat het hier gaat om interne verwerking door de overheid, waar het Burgerservicenummer voor bedoeld is, lijkt dat geen problemen op te leveren. Het nieuwe btw-identificatienummer is voor extern gebruik en zal bij contacten met de systemen van de Belastingdienst automatisch ‘vertaald’ worden naar het oude nummer.

Conclusie

Het Burgerservicenummer van zelfstandigen moet beschermd worden. Voor de betrokken ondernemers betekent dit dat zij eind 2019 een nieuw btw-identificatienummer krijgen voor extern gebruik en dat zij hun eigen administratie en facturen daarop voor 1 januari 2020 moeten aanpassen. Ook leveranciers van administratieve software moeten zorgen dat hun producten straks met het nieuwe nummer overweg kunnen.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.