Per 1 januari 2018 kinderopvangtoeslag ook voor peuterspeelzaal

donderdag 05/10/2017

Je kunt vanaf 1 januari 2018 ook voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen als je kind naar de peuterspeelzaal gaat. De peuterspeelzaal moet dan geregistreerd zijn als kinderopvang. Je moet kinderopvangtoeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin je recht op de toeslag hebt. Vraag je de toeslag later aan? Dan loop je een deel van de toeslag mis.

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Als je kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kun je mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit geldt vanaf 1 januari ook voor een peuterspeelzaal, mits deze is geregistreerd als kinderopvang. Dit is ook zo als je in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet je en je eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt je kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang
  • Je heeft een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • Je en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Aanvullende regels voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet je in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

  • Je bent co-ouder;
  • Je heeft kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
  • Je stopt met werken of wordt werkloos;
  • Je toeslagpartner is een familielid.

Voldoe je aan de voorwaarden? Vraag dan tussen 1 en 15 november kinderopvangtoeslag voor 2018 aan met Mijn toeslagen. Dan krijg je de eerste betaling van de toeslag nog vóór januari op je rekening.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met ons kantoor.

Bron: overheid