Per 1 april afwijkende loonbelastingtabellen!

donderdag 24/03/2016

Vanaf 1 april gaan nieuwe tabellen voor de premie- en loonbelastingheffing gelden. Deze zijn opnieuw niet exact in lijn met de tarieven voor 2016, maar hiervoor is bewust gekozen.

Bij de loonaangifte hanteren werkgevers tabellen voor de heffing van de loonbelasting en premie volksverzekeringen. Echter deze waren al vanaf de inwerkingtreding op 1 januari 2016 verouderd. Omdat de ontwikkelaars van salarisverwerkingssoftware tijd nodig hebben om tabellen en rekenregels voor 2016 in hun systemen door te voeren, zijn de tabellen vastgesteld op basis van de wetsvoorstellen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Deze waren namelijk half november door de Tweede Kamer goedgekeurd.

Eerste Kamer past tarieven aan

Na de goedkeuring door de Tweede Kamer, zijn de voorstellen aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer. Alvorens hun goedkeuring te geven, hebben zij in december echter de tarieven in de tweede en derde schijf van de loonbelasting voor 2016 nog laten aanpassen. Deze zijn vastgesteld op 12,25% voor de tweede schijf en 40,40% voor de derde schijf.

Aanpassing niet meer vóór 1 januari 2016 doorgevoerd

Oorspronkelijk waren belastingtarieven van 12,05% en 40,20% voor respectievelijk de tweede en derde schijf van de loonbelasting voorgesteld. Met deze tarieven wordt ook gerekend in de tabellen die tot 1 april 2016 gelden omdat de aanpassingen van de Eerste Kamer niet meer vóór 1 januari konden worden doorgevoerd. Per 1 april 2016 worden de loonbelastingtarieven alsnog gerepareerd.

Salderen in 2016

Afwijkingen die ontstaan zijn in de eerste aangiftetijdvakken van 2016, worden zoveel mogelijk rechtgetrokken in de rest van 2016. Hierdoor zijn de loonbelastingtabellen, die per 1 april 2016 gaan gelden, weer niet volledig in lijn met de tarieven voor 2016. In deze tabellen is namelijk een tarief van 12,31% opgenomen voor de tweede schijf van de loonbelasting en 40,46% voor de derde schijf. Bij de tabellen voor bijzondere beloningen wordt per 1 april niet afgeweken van de werkelijke tarieven voor 2016. Hier wordt met de te lage tarieven in de eerste drie maanden van 2016 geen rekening gehouden omdat enkel loon met een incidenteel karakter wordt afgerekend als bijzondere beloning en als dusdanig wordt belast.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit artikel, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons kantoor.