Pensioenontslagbeding

vrijdag 03/04/2015

In veel arbeidsovereenkomsten is een pensioenontslagbeding opgenomen. Gezien de wijzigingen in het ontslagrecht op grond van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 valt het te betwijfelen of het pensioenontslagbeding nog gewenst is. 

Het pensioenontslagbeding kan de werkgever en de werknemer namelijk minder vrijheid geven om met elkaar na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Vanaf 1 juli bepaalt het nieuwe artikel 7:669 lid 4 BW namelijk dat, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen:

  • tegen of ná de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, of
  • de leeftijd waarop voor de werknemer recht op pensioen ontstaat, als de arbeidsovereenkomst is aangevangen voor het bereiken van die leeftijd.

Toestemming van de werknemer of van het UWV is vanaf 1 juli 2015 dus niet meer noodzakelijk.

Het pensioenontslagbeding heeft als gevolg dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd. Besluiten de werkgever en werknemer vervolgens hun arbeidsverhouding voort te zetten, dan is het de vraag of deze arbeidsovereenkomst ‘zomaar’ kan worden opgezegd. De werknemer kan zich namelijk op het standpunt stellen dat het bepaalde in artikel 7:669 lid 4 BW niet van toepassing is, omdat de arbeidsovereenkomst niet is aangegaan vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Een pensioenonslagbeding kan dus dan voor de werkgever nadelig uitpakken. 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, neem dan contact op met ons kantoor.