Pensioenbrief Directeur grootaandeelhouder aanpassen voor 2014

donderdag 31/10/2013

Zoals u ongetwijfeld de afgelopen tijd zult hebben meegekregen, gaat de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. Vanaf 1 januari 2014 verandert de pensioenwet op het gebied van de maximale opbouwpercentages en de pensioenleeftijd.

Voor die datum dient de BV daarom de pensioenbrief, waarin deze zaken voor de DGA geregeld zijn, aan te passen. Daarbij dienen een aantal keuzes gemaakt te worden. Het opbouwpercentage voor een middelloonregeling wordt gemaximeerd op 2,15% en voor eindloonregelingen wordt dit 1,9%. Daarnaast wordt het maximale salaris waarover pensioen kan worden opgebouwd verlaagd naar 100.000.

In de nieuwe situatie kunt u twee jaar langer pensioen op gaan bouwen (volgens de nieuwe regels) waardoor het totale pensioen hoger wordt. Ook kan de pensioenleeftijd op 65 jaar blijven staan, maar omdat het pensioen dan alsnog her berekend wordt, kan de toekomstige pensioenopbouw daarbij wel behoorlijk lager uitvallen.

Keuzes hoeven niet definitief te zijn. Mocht u op een later moment weer overwegen voor een eerdere of latere pensioenleeftijd te kiezen, laat u dan goed informeren over de fiscale en financiële consequenties.